Přihlášení
O nás

26.1.1978 sloučením (JZD „1.máj“ Zbiroh, JZD „SNP“ Kařez, JZD „ČSSP“ Těškov a JZD“Pod Brdy“ Strašice) vzniká celek s názvem JZD“ ČSSP“ Zbiroh o výměře cca 4 300 ha zemědělské půdy. Družstvo provozovalo převážně zemědělskou výrobu a zaměstnávalo 591 pracovníků. Družstvo mělo 1222 ks dojnic, 566 ks telat, 1233 ks ostatního skotu, 577ks prasnic, 2230 ks ostatních prasat (odchov + výkrm). V průběhu let dochází ještě několikrát ke změně názvu družstva

• 1990 - Zemědělské družstvo Zbiroh,
• 1993 – Zemědělské obchodní družstvo Zbiroh
• 2002 se mění družstvo na akciovou společnost s názvem ZBIROŽSKÁ a.s.

Předsedou sloučeného družstva se stal Ing. Václav Sklenář. Od roku 1991 řídil družstvo Ing. Jaroslav Opatrný jako místopředseda. Po transformaci družstva byl zvolen předsedou Ing. Václav Tomec, CSc., který ve funkci pokračuje i po přeměně družstva na akciovou společnost až do konce roku 2009.

Nejvyšším orgánem společnosti je „Valná hromada“. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo a má tři členy. Od roku 2010 stojí v čele společnosti Ing. Jakub Červenka. V současné době společnost zaměstnává 95 zaměstnanců. Hospodaří na 3555,09 ha zemědělské půdy. Hospodaří z části v CHKO Křivoklátsko a z části v Podbrdské pahorkatině. Půdní podmínky nejsou příliš příznivé. Půda je zde mělká, kamenitá, s nepropustným podložím, na části katastru těžká, jílovitá. V rostlinné výrobě se společnost specializuje na výrobu osiv obilovin a jetele nachového, krmných plodin a potravinářského obilí.

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje na produkci mléka, odchov telat, výkrm býčků a volků, prasat, krůt a krocanů (kapacita ustajovacích míst je – pro dojnice – 750 ks; jalovice 700 ks; telata 120; masný skot 140 ks; býčků a volků 60 ks, ovcí 50; prasat ve výkrmu 1000 ks; prasat v předvýkrmu 768 ks, výkrm krůt a krocanů 8.300 ks).

 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu:Rekonstrukce příjmu a čištění zrnin, ZBIROŽSKÁ a.s.

Číslo projektu:CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021361

Popis projektu:Projekt „Rekonstrukce příjmu a čištění zrnin, ZBIROŽSKÁ a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde k modernizaci technologie příjmu a čištění zrnin a tím ke zlepšení automatizace provozu a snížení energetické náročnosti podniku žadatele. Projekt zahrnuje výměnu dvou čističek obilovin a dopravních cest. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.